divendres, 11 de maig de 2018

SÍL·LABA ÀTONA I TÒNICA

Practiqueu de trobar la síl·laba tònica, és a dir, la que pronunciem més fort.

Síl·laba tònica