divendres, 16 de novembre de 2018

SÍL·LABA ÀTONA I TÒNICA

Ara si voleu, podeu practicar de trobar la síl·laba tònica.

LA SÍL·LABA TÒNICA