dilluns, 8 d’octubre de 2018

LA SÍL·LABA

Recordeu que una SÍL·LABA és cada cop de veu que es fa, quan es pronuncia una paraula a poc a poc. Cada síl·laba ha de tenir com a mínim una vocal.


CLASSIFICACIÓ DE LES PARAULES SEGONS NÚMERO DE
SÍL·LABES
Monosíl·labes: 1 síl·laba. Gat
Bisíl·labes: 2 síl·labes. Ro-sa
Trisíl·labes: 3 síl·labes. En-ca-ra
Polisíl·labes: quatre síl·labes o més. Xo-co-la-ta, in-for-mà-ti-ca

Però hi ha grafies que es separen i d'altres que no. Són els dígrafs. Però, quins separem? I ara, per tal que practiqueu ,,,,,,,La síl·laba i els dígrafs